VÍTEJTE V NOVÉ ÉŘE PÉČE O VLASY

Podmínky prodeje

Tento dokument (spolu se všemi dokumenty, na které se v něm odkazuje) stanoví podmínky, jimiž se řídí používání. www.arkhecosmetics.com (dále jen "webové stránky") a nákup produktů na webových stránkách (dále jen "podmínky"), bez ohledu na aplikaci, digitální médium, nosič nebo zařízení, prostřednictvím kterého je možné k nim přistupovat. Přečtěte si prosím pečlivě tyto Podmínky a Zásady ochrany osobních údajů před použitím webové stránky. Používáním těchto webových stránek nebo zadáním objednávky prostřednictvím těchto webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito smluvními podmínkami a našimi pravidly. Zásady ochrany osobních údajůPokud tedy nesouhlasíte se všemi Podmínkami nebo s jejich Zásady ochrany osobních údajůnesmíte používat tyto webové stránky ani zadávat žádné objednávky.

Tyto podmínky mohou být upraveny. Je vaší povinností přečíst si je při každém nákupu prostřednictvím těchto webových stránek, protože v době uzavření každé smlouvy se na vás vztahují podmínky platné v době používání těchto webových stránek. Dále vás informujeme, že vás budeme označovat také neodděleně jako "Kupujícího" a/nebo "Spotřebitele".

1.- KDO JSME?

Prodej výrobků prostřednictvím těchto webových stránek provádí společnost COSMETICS MYSALON, S.A., (dále také "prodávající"), řádně založená v souladu se zákony Španělského království, s číslem CIF A65619959 a sídlem na adrese Avenida del Vallès, nº 32, Polígono Industrial Cantallops, Llissá de Vall, 08185 Barcelona, Španělské království.

Upozorňujeme, že nás můžete kontaktovat také prostřednictvím následujících kanálů (dále jen "zákaznický servis"):

E-mail: info@arkhecosmetics.com
Telefonní číslo: (+34) 938 608 111

2.- POUŽÍVÁNÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Používáním těchto webových stránek a zadáváním objednávek prostřednictvím těchto webových stránek kupující souhlasí s tím, že:

  • i.- používat tyto webové stránky pouze k právně platným dotazům nebo objednávkám.

  • ii.- nezadávat falešné nebo podvodné objednávky. Pokud lze mít důvodně za to, že taková objednávka byla učiněna, může prodávající objednávku zrušit a informovat příslušné orgány.

  • iii.- Poskytněte nám pravdivě a přesně svou e-mailovou adresu, adresu a/nebo jiné kontaktní údaje. Stejně tak kupující souhlasí s tím, že prodávající může tyto údaje využít ke kontaktování za podmínek a ve lhůtách stanovených v našem Zásady ochrany osobních údajů.

Výrobky na webových stránkách jsou určeny výhradně pro osobní použití kupujícího a/nebo uživatele (B2C), a proto nesmějí být žádným způsobem spojeny s jeho profesní činností a/nebo podnikáním, výslovně včetně dalšího prodeje výrobku/výrobků třetím osobám.

Jakákoli objednávka přesahující deset kusů jakéhokoli odkazu a/nebo výrobku může být považována za neplatnou a prodávající může v každém případě odmítnout jakoukoli nadlimitní objednávku.

Podáním objednávky prostřednictvím těchto webových stránek kupující prohlašuje, že je starší 18 let a je způsobilý k uzavírání smluv. Nezletilé osoby nemohou nakupovat prostřednictvím těchto webových stránek.

3.- DOSTUPNOST PRODUKTU

Výrobky nabízené prostřednictvím těchto webových stránek je možné doručit pouze na území Španělského království, s výjimkou Kanárských ostrovů, Ceuty a Melilly.

4.- NEDOSTUPNOST VÝROBKŮ

Dostupnost a popisy produktů se mohou lišit v závislosti na místě a době jejich výroby.

Všechny objednávky závisí na dostupnosti produktu. V případě, že prodávající potvrdil objednávku a dodání některého výrobku (výrobků) není možné z důvodu nedostupnosti, prodávající bude kupujícího informovat a dá mu možnost (i) převzít pouze část své objednávky bez výrobku (výrobků), které nejsou v den objednávky dostupné, nebo (ii) zrušit celou objednávku. V takovém případě musí Kupující do 48 (čtyřiceti osmi) pracovních hodin (s výjimkou víkendů a svátků) od obdržení výše uvedeného e-mailu potvrdit, kterou z těchto dvou možností využije.

Po uplynutí výše uvedené lhůty a v případě, že od kupujícího neobdrží žádné potvrzení, přistoupí prodávající k částečnému dodání objednávky. Konečná částka objednávky bude účtována po odečtení ceny všech nedostupných a nedodaných výrobků. Pokud byla celková částka objednávky účtována v plné výši v okamžiku potvrzení objednávky, Prodávající vrátí Kupujícímu částku za nedodané Výrobky, a to stejným způsobem platby, který Kupující použil pro vrácení peněz.

5.- JAK ZADAT OBJEDNÁVKU

Pro zadání objednávky musí kupující nejprve vstoupit na webové stránky.

Kupující si bude moci prohlédnout různé výrobky nabízené k prodeji v den, kdy si prohlédne webové stránky, a vybrat si své výrobky procházením různých kategorií výrobků.

Při prohlížení webových stránek si kupující může vybrat produkty a přidat je do nákupního košíku kliknutím na vyhrazené tlačítko. U každého výrobku se zobrazí cena.

Kupující může kdykoli pokračovat v prohlížení nebo kliknout na svůj nákupní košík a zobrazit si jeho obsah, kde se zobrazí všechny produkty, které si vybral.

Kupující může uvedenou objednávku doplnit, změnit nebo zrušit, dokud není definitivně potvrzena. Po dokončení výběru produktů může objednávku odeslat kliknutím na tlačítko k tomu určené.

Zobrazí se nová stránka, na které bude kupující vyzván, aby:

  • Registrovaní uživatelé: Zadejte své uživatelské jméno (e-mailovou adresu) a heslo (zvolené při registraci) nebo;

  • Neregistrovaní uživatelé: Vyplňte přesně formulář: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a fakturační/doručovací adresu.

Kupující vyplní formulář v dobré víře, čímž potvrzuje, že údaje uvedené ve formuláři jsou správné a představují platný doklad o totožnosti kupujícího. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v plném souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů.

Před kliknutím na určené tlačítko pro přístup k platbě za svou objednávku si kupující musí nejprve přečíst tyto obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů. Poté musíte potvrdit, že s nimi souhlasíte, a to provedením výslovného potvrzení souhlasu požadovaného na webových stránkách (např. zaškrtnutím políčka).

Částka k úhradě bude odpovídat částce uvedené v potvrzení objednávky na webových stránkách a následně zaslané e-mailem.

Objednávka nebude schválena, pokud (i) nebudete souhlasit s Podmínkami a Zásady ochrany osobních údajů(ii) platnost platby je ověřena a potvrzena a (iii) na uvedenou e-mailovou adresu vám bylo zasláno potvrzení o přijetí objednávky. Prodávající si v každém případě vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku nebo dodávku v případě (i) jakéhokoli porušení těchto podmínek; (ii) jakéhokoli existujícího sporu s kupujícím; (iii) jakéhokoli nezaplacení celé nebo části objednávky; a/nebo (iv) odmítnutí platby bankou.

Po přijetí těchto podmínek a Zásady ochrany osobních údajůPokud nemáte účet, otevře se vám webová stránka určená pro platbu objednávky.

Pokud zvolíte platbu kartou, budete automaticky připojeni k serveru elektronických peněz Redsys. Server poskytovatele platebních služeb je chráněn šifrovacím procesem SSL (Secure Socket Layer), který je navržen tak, aby co nejúčinněji chránil všechny údaje týkající se platebních metod a zajistil, že se vaše bankovní údaje nikdy nepřekříží s našimi systémy, a prodávající v žádném okamžiku nenese odpovědnost za jakékoli informace předané při zpracování platby.

Elektronické záznamy představují platný a nezbytný důkaz pro všechny provedené transakce.

Po zaplacení obdrží kupující e-mail s potvrzením o přijetí objednávky ("potvrzení objednávky").

6.- CENA A PLATBA

Ceny na webových stránkách jsou uvedeny včetně DPH, ale bez nákladů na dopravu, které budou případně připočteny k celkové dlužné částce, jak je uvedeno v části "Náklady na dopravu".

Ceny se mohou kdykoli změnit, ale případné změny se netýkají objednávek, u kterých již prodávající zaslal potvrzení objednávky.

Při nákupu může kupující platit kartami PayPal, Google Pay, Apple Pay, Visa, MasterCard nebo American Express. Pokud je zvolen způsob platby kartou, musí Kupující zadat číslo karty, datum platnosti, jméno držitele karty a bezpečnostní kód.

Kliknutím na tlačítko "Autorizovat platbu" kupující potvrzuje, že karta je jeho nebo že je oprávněn ji použít.

Aby se minimalizovalo riziko neoprávněného přístupu, budou údaje o vaší kartě zašifrovány. Karty podléhají kontrole a autorizaci vydavatele karty, takže pokud vydavatel karty platbu neautorizuje, prodávající nenese odpovědnost za případné zpoždění nebo nedodání zboží a smlouva s kupujícím se považuje za neuzavřenou.

V případě platby přes PayPal, Google Pay a/nebo Apple Pay je nutné se před zadáním objednávky prostřednictvím Webových stránek seznámit s jejich podmínkami. V této souvislosti je Kupující informován, že PayPal, Google Pay a/nebo Apple Pay jsou platební platformy zcela nesouvisející s Prodávajícím, a proto Prodávající nenese odpovědnost za jejich fungování a/nebo případné škody/poškození, které mohou být Kupujícímu způsobeny jejich použitím.

7.- DORUČENÍ

a) Dodací podmínky

Jakmile je objednávka připravena, bude odeslána na poštovní adresu, kterou kupující uvedl při registraci objednávky.

Výrobky budou zaslány poštou nebo kurýrní službou zvolenou prodávajícím (dále jen "dopravce"), a to podle okolností a/nebo v souladu s možnostmi doručení zvolenými nebo dostupnými v jeho místě. V případě, že se kupující v průběhu plánovaného doručování nenachází na adrese určené pro doručení, zanechá Dopravce, pokud je to možné, v poštovní schránce kupujícího oznámení o doručení a kupující kontaktuje Dopravce, aby změnil termín doručení jeho objednávky. V případě, že se nepodaří kontaktovat Dopravce, provede Dopravce další pokus o doručení, a to v den a hodinu, které určí podle svého uvážení.

Dopravce proto učiní 2 pokusy o doručení zásilky, v případě, že ani jeden z těchto pokusů nebude možné doručit, zásilka se vrátí do distribučního centra prodávajícího a po kontaktování kupujícího bude doručení přesunuto na jiný termín, přičemž v takovém případě budou kupujícímu účtovány případné další náklady na dopravu.

b) Dodací lhůta

Objednávky budou doručeny přibližně do čtyř (4) pracovních dnů (kromě víkendů a svátků). Znovu upozorňujeme, že objednávka nebude odeslána, dokud neobdržíte potvrzení o platbě a dostupnosti produktu.

Bez ohledu na výše uvedené mohou být při některých akcích nebo kampaních, jako je Černý pátek nebo Vánoce, a při uvádění nových produktů na trh ovlivněny dodací lhůty a může dojít ke zpoždění až o 15 kalendářních dnů.

Pokud není zboží dodáno v této lhůtě, je kupující oprávněn zrušit svou objednávku v souladu s podmínkami uvedenými v oddíle "Pozdní dodání".

(c) Náklady na dopravu

Poštovné při nákupu nad 30 € je zdarma. Při nákupu za méně než 30 € činí poštovné 6 € za objednávku.

(d) Pozdní dodání/odeslání

V případě pozdního dodání, tj. po uplynutí patnácti (15) dnů od data potvrzení objednávky, může kupující objednávku zrušit a získat zpět celkovou cenu objednávky (včetně nákladů na dodání) tím, že o tom informuje zákaznický servis.

Rovněž v případě ztráty objednávky během procesu doručování má kupující právo požádat o zrušení objednávky a o vrácení celkové ceny objednávky (včetně nákladů na dopravu), a to stejným způsobem platby, který použil kupující, s výjimkou případů, kdy se prokáže, že ztráta, nesprávné umístění nebo nemožnost doručení byly způsobeny příčinami na straně kupujícího.

Pokud je systém v oblasti dodání kupujícího povolen, bude kupující moci sledovat svou objednávku prostřednictvím systému sledování dopravce a/nebo prostřednictvím zákaznického servisu:

E-mail: info@arkhecosmetics.com
Telefonní číslo: (+34) 938 608 111

e) Příjem

Dodávka se považuje za uskutečněnou, jakmile dopravce zpřístupní výrobek (výrobky) kupujícímu nebo třetí straně určené kupujícím.

Kupující je povinen zkontrolovat množství, kvalitu, shodu a úplnost dodaného výrobku (výrobků) ihned po jeho (jejich) obdržení. Rizika spojená s Výrobkem (Výrobky) nese od okamžiku dodání Kupující.

Jakoukoli závadu/opoždění (např. pozdní dodání, chybějící nebo poškozený výrobek/výrobky) uvede kupující na dodacím listu vystaveném dopravcem při zpřístupnění výrobku/výrobků.

Na jakoukoli vadu/nedostatek/zpoždění v dodání objednávky je třeba upozornit zákaznický servis zasláním důkazů (např. fotografií, dodacího listu, dokladu o koupi) prostřednictvím:

E-mail: info@arkhecosmetics.com
Telefonní číslo: (+34) 938 608 111

Pro účely těchto podmínek se tedy "dodání" nebo objednávka považuje za uskutečněnou nebo za "dodanou" v okamžiku, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba získá hmotné vlastnictví výrobků, což se prokazuje podpisem a/nebo dokladem o přijetí objednávky na dohodnuté dodací adrese.

8.- PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

a) Podmínky práva na odstoupení od smlouvy

Kupující má právo na odstoupení od smlouvy, které může uplatnit ve lhůtě nejvýše čtrnácti (14) kalendářních dnů, aniž by musel uvádět jakýkoli důvod nebo platit jakoukoli sankci, za předpokladu, že kupující ponese veškeré náklady na zpětnou přepravu. Tato lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne, kdy kupující převezme výrobky.

Pokud kupující objedná několik výrobků v jedné objednávce nebo pokud jsou výrobky dodávány v několika dávkách, lhůta pro odstoupení od smlouvy nezačne běžet, dokud kupující nepřevezme poslední výrobek nebo poslední část dodávky.

Kupující může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy vyplněním formuláře, který je přílohou těchto podmínek (Příloha I.- Odstoupení od smlouvy) a zaslání spolu s Výrobkem (Výrobky) na adresu zákaznického servisu.

Formulář pro odstoupení od smlouvy lze zaslat na adresu:

- E-mail: info@arkhecosmetics.com

- Adresa: Avenida del Vallès, nº 32, Polígono Industrial Cantallops, Llissá de Vall, 08185 Barcelona, Reino de España

Zákaznický servis potvrdí přijetí vaší žádosti a potvrdí postup, který je třeba dodržet při vyzvednutí výrobků u vás doma.

Kupující může zahájit proces odstoupení od smlouvy také prostřednictvím webových stránek, a to tak, že navštíví sekci "kontakt" a v části "jak vám můžeme pomoci" vybere možnost "výměny a vrácení" a výslovně uvede, že si přeje uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy. Kupující musí vyplnit všechny informace požadované v dotazníku, aby mohl zahájit proces odstoupení od smlouvy.

b) Důsledky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uhradí prodávající kupujícímu cenu výrobků sníženou o náklady na jejich vrácení, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne, kdy se dozvěděl o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy.

Vrácení peněz bude provedeno stejným platebním prostředkem, který kupující použil při původní transakci.

Kupující, který uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy, musí vrátit výrobek (výrobky) kurýrní službou, kterou zajistí prodávající, bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení výrobku (výrobků).

Kupující je odpovědný za jakékoli snížení hodnoty Výrobků v důsledku jiného zacházení, než které je nezbytné k poznání povahy, vlastností a fungování Výrobků.

Náhrada nebude poskytnuta, pokud byl výrobek použit nad rámec pouhého otevření výrobku, výrobky, které nejsou ve stejném stavu, v jakém byly dodány, nebo které utrpěly jakékoli poškození, takže kupující musí být s výrobkem (výrobky) opatrný, dokud je má v držení.

Po přezkoumání výrobku (výrobků) prodávající informuje kupujícího, zda má nárok na vrácení zaplacených částek.

(c) Vrácení vadných výrobků

V případech, kdy se kupující domnívá, že v době dodání je výrobek vadný, a/nebo pokud zjistí jakoukoli vadu / skrytou vadu a/nebo neodpovídá smlouvě, je oprávněn ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od dodání bezplatně vrátit výrobky.

Musíte zaslat e-mail na adresu zákaznického servisu (info@arkhecosmetics.com) a nahlásit neshodu nebo skrytou vadu (vady) výrobku (výrobků).

Zákaznický servis potvrdí přijetí vaší žádosti a potvrdí postup, který je třeba dodržet při vyzvednutí výrobků u vás doma.

Takový Produkt (Produkty) musí být vrácen(y) kompletní, nepoužitý(é), v původním obalu; a (ii) pokud možno s původním obalem a dokladem o vrácení a kopií příslušného nákupního dokladu nebo faktury.

Po obdržení výrobků, které údajně neodpovídají požadavkům nebo mají skryté poškození/vady, prodávající výrobek (výrobky) zkontroluje, aby ověřil shodu nebo neshodu výrobku (výrobků). Stejně tak může Prodávající provést zkoušku kvality vráceného Výrobku (Výrobků), aby ověřil, zda vrácený Výrobek (Výrobky) je (jsou) skutečně originální Výrobek (Výrobky).

Vrácení peněz nebo výměna výrobku (výrobků) bude provedena co nejdříve, v každém případě však do 30 dnů ode dne, kdy prodávající obdrží výrobek (výrobky) v distribučním centru.

Částky zaplacené za ty výrobky, které jsou vráceny z důvodu vady nebo defektu, pokud skutečně existuje, budou kupujícímu vráceny v plné výši, včetně nákladů na dopravu.

Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, jakým byl nákup zaplacen.

9.- PRÁVNÍ ZÁRUKA

Pokud uzavíráte smlouvu jako spotřebitel a uživatel, máte v případě nesouladu s výrobky nárok na bezplatná nápravná opatření. Nabízíme vám záruční dobu na výrobky, které prodáváme prostřednictvím těchto webových stránek, v termínech zákonem stanovených pro každý typ výrobku.

Rozumí se, že výrobky jsou v souladu se smlouvou za předpokladu, že (i) odpovídají námi provedenému popisu a mají vlastnosti, které jsme uvedli na těchto webových stránkách, (ii) jsou vhodné pro použití, pro které jsou výrobky stejného typu obvykle určeny, a (iii) vykazují obvyklou kvalitu a výkon výrobku stejného typu, které lze rozumně očekávat. V tomto smyslu, pokud některý z výrobků není v souladu se smlouvou, musí nás kupující informovat stejným postupem, který je podrobně popsán v předchozí části "vrácení vadných výrobků".

10.- DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY

a) Odkazy z našich webových stránek

V případě, že webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky a materiály třetích stran, jsou tyto odkazy uvedeny pouze pro informační účely a prodávající nemá kontrolu nad obsahem těchto webových stránek nebo materiálů. Prodávající proto nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé v důsledku jejich použití.

b) Omezení odpovědnosti

Není-li v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak, je odpovědnost prodávajícího v souvislosti s jakýmkoli produktem zakoupeným na těchto webových stránkách přísně omezena na kupní cenu takového produktu.

Pokud však zákon nestanoví jinak, prodávající nenese žádnou odpovědnost za následující ztráty bez ohledu na jejich zdroj: (i) ztráta příjmů nebo tržeb; (ii) ztráta obchodu; (iii) ztráta zisku nebo ztráta smluv; (iv) ztráta předpokládaných úspor; (v) ztráta dat; a (vi) ztráta času vedení nebo pracovní doby.

Vzhledem k otevřené povaze těchto webových stránek a možnosti výskytu chyb při ukládání a přenosu digitálních informací prodávající nezaručuje přesnost a bezpečnost informací přenášených nebo získaných prostřednictvím těchto webových stránek, pokud není na těchto stránkách výslovně uvedeno jinak.

(c) Vyšší moc nebo nepředvídatelné okolnosti

Žádná ze stran neodpovídá za nesplnění všech nebo části svých povinností podle těchto podmínek, pokud je toto nesplnění způsobeno vyšší mocí nebo zásahem vyšší moci.

(d) Částečná neplatnost

Pokud je některá z těchto podmínek nebo některé ustanovení smlouvy prohlášeno za neplatné na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, zůstávají ostatní podmínky v platnosti a takové prohlášení neplatnosti se jich nedotkne.

(e) Úplná dohoda

Tyto Podmínky a jakýkoli dokument, na který tyto Podmínky výslovně odkazují, představují úplnou dohodu mezi Prodávajícím a Kupujícím týkající se předmětu těchto Podmínek a nahrazují veškeré předchozí dohody, ujednání nebo sliby učiněné mezi Prodávajícím a Kupujícím ústně nebo písemně.

Prodávající a kupující potvrzují, že souhlasili s uzavřením smlouvy, aniž by se spoléhali na jakékoli prohlášení nebo slib učiněný druhou stranou nebo který by mohl být vyvozen z jakéhokoli prohlášení nebo písemného prohlášení při jednáních mezi nimi před uzavřením smlouvy, s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách.

f) Naše právo na změnu těchto podmínek

Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit. Provedené změny nemají zpětnou platnost.

Pokud kupující s provedenými změnami nesouhlasí, nesmí webové stránky prodávajícího používat.

g) Zásady ochrany osobních údajů

Vámi poskytnuté informace nebo osobní údaje o kupujícím budou zpracovány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů a v Zásady používání souborů cookie. Používáním těchto webových stránek kupující souhlasí se zpracováním, uchováváním, přenosem a/nebo vnitrostátním a mezinárodním přenosem těchto informací a údajů a prohlašuje, že všechny informace nebo údaje poskytnuté kupujícím jsou pravdivé a přesné.

h) Etický kodex a kanál pro whistleblowing

Všem uživatelům a kupujícím dáváme k dispozici Etický kodex, kterým se řídíme a který je platný pro všechny zaměstnance společností, které jsou součástí skupiny VMV Cosmetic Group (dále jen "VMV Cosmetic Group").https://vmvcosmeticgroup.com).

Uživatelům a kupujícím také poskytujeme důvěrný, bezplatný a anonymní kanál pro oznamování nekalých praktik ("Whistleblowing Channel").https://vmvcosmeticgroup.com/denuncias/), aby nahlásil jakékoliv porušení Kodexu chování a/nebo platných právních předpisů.

i) Rozhodné právo a soudní příslušnost

Používání těchto webových stránek a smlouvy o nákupu produktů prostřednictvím těchto webových stránek se řídí španělským právem.

Veškeré spory vyplývající z používání těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi nebo s těmito smlouvami podléhají výlučné jurisdikci španělských soudů a tribunálů.

PŘÍLOHA I - Vzor storno formuláře