VÍTEJTE V NOVÉ ÉŘE PÉČE O VLASY

VMV Cosmetic Group je skupina společností, která se zabývá dodávkami pro kadeřnický sektor. Cílem vedení skupiny je poskytovat technickou podporu, dodávat kosmetické výrobky, nábytek pro salony a nástroje pro každodenní činnost našich klientů a neustále se zlepšovat. K tomu nám slouží integrovaný systém řízení založený na kritériích norem kvality ISO 9001.

Systém kvality definovaný vedením společnosti je založen na následujících směrech činnosti:

Prokázat udržení kvality našich výrobků a služeb prostřednictvím dodržování normy ISO 9001:2015.

Pracujeme jako tým, abychom neustále zlepšovali náš systém řízení kvality, potvrzovali závazek a hodnotu každého člena pro organizaci, zaváděli příslušná zlepšení v každém případě podle požadavků vnějšího prostředí.

Pro zvýšení spokojenosti zákazníků provádíme interní audity kvality našeho vnitřního kontextu a postupů při řízení prodeje a distribuce našeho zboží, abychom zmírnili příčiny, které mohou vést k incidentům. Stejně tak vyčerpávající sledování názorů zákazníků.

Každoroční plánování cílů kvality a sledování ukazatelů, analýza všech aspektů, které lze zlepšit a které jsou pro naši organizaci zásadní. Roční strategické cíle a jejich ukazatele jsou ZÁVAZEK, který všichni společně denně přijímáme, abychom se zlepšovali.

Snažíme se plnit požadavky zákazníků, dodržovat dodací lhůty, obnovovat image našich výrobků a jejich přepravní kvalitu, abychom zvýšili prodej a zůstali udržitelnou společností v oboru. Dodržujeme také platné právní a regulační požadavky.

Vedení společnosti je odpovědné za provádění a rozvoj nezbytných opatření k zajištění toho, aby spokojenost zákazníků byla vždy co nejvyšší, a všichni zaměstnanci jsou zase přímo odpovědní za dosažení požadované kvality při své práci. Za tímto účelem jsou stanoveny roční cíle, k jejichž plnění se zaměstnanci skupiny VMV Cosmetic Group zavazují.

Tato politika kvality je předávána všem našim zaměstnancům a zájemcům, kteří o ni požádají, je vyvěšena v našich zařízeních a je uplatňována všemi lidmi, kteří tvoří naši organizaci.

Generální ředitelství.

březen 2020