VÍTEJTE V NOVÉ ÉŘE PÉČE O VLASY

1.- NÁŠ ZÁVAZEK K OCHRANĚ SOUKROMÍ

VMV Cosmetic Group považuje ochranu vašich osobních údajů za velmi důležitou, a proto jsme srozumitelně, jednoduše, čestně a transparentně vypracovali tyto zásady ochrany osobních údajů, ve kterých vás informujeme o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše údaje.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, na jakém základě budeme VMV Cosmetic Group zpracovává vaše osobní údaje, pokud nám je poskytnete během své zkušenosti s některou z následujících webových stránek a/nebo mobilních aplikací (dále jen "weby"):

www.arkhecosmetics.com
www.azaleacolortotal.com
www.azaleacosmetics.com
www.cosmeticsmysalon.com
www.crioxidil.com
www.extensionesmarvi.com
www.fundacionvmvcosmeticgroup.org
www.arkhecosmetics.com

www.aleacosmetic.com

www.arkhecosmetics.com

www.vmvcosmeticgroup.com
www.vmveshop.com
www.aerosoliberica.com

www.lendan.com

Rádi bychom vám připomněli, že pokaždé, když nám při používání našich webových stránek poskytnete nebo je pro nás nezbytné získat přístup k jakémukoli typu informací, které nám díky svým vlastnostem umožňují vaši identifikaci, jako je vaše jméno a příjmení, e-mail, fakturační nebo doručovací adresa, telefonní číslo, typ zařízení nebo číslo debetní či kreditní karty atd. (dále jen "osobní údaje"), ať už za účelem prohlížení webových stránek, nákupu našich produktů nebo využívání jejich služeb či funkcí, se na vás vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů spolu s Podmínkami používání webových stránek a dalšími dokumenty, na které se v nich odkazuje, které jsou v platnosti v daném období. Tyto Zásady ochrany osobních údajů a naše Podmínky používání mohou být kdykoli změněny. Nezapomeňte, že je vaší povinností si je pravidelně přečíst, protože se na ně vztahují ty, které jsou platné v době používání některého z Webů.

Nezapomeňte, že v oblasti prodeje na dálku je povinné poskytnout určité osobní údaje, protože tyto údaje jsou nezbytné jak pro zpracování a doručení vašich objednávek, tak pro přípravu faktur. Pokud si nepřejete poskytnout své osobní údaje, vezměte prosím na vědomí, že nebudeme moci dokončit prodej a nákup vaší objednávky.

Náš závazek k ochraně osobních údajů je vždy založen na následujících zásadách:

 • Respektujeme vaše soukromí, volby a rozhodnutí.
 • Dbáme na to, aby ochrana soukromí a zabezpečení byly součástí všeho, co děláme.
 • Marketingová a komunikační sdělení vám nebudeme zasílat, pokud nás o to výslovně nepožádáte a pokud si to můžete kdykoli rozmyslet.
 • Vaše údaje nikdy nebudeme nabízet ani prodávat.
 • Dbáme na to, aby vaše údaje byly v bezpečí, a proto se zavazujeme spolupracovat s důvěryhodnými partnery, kteří uplatňují přísné zásady ochrany osobních údajů.
 • Zavazujeme se k otevřenosti, upřímnosti a transparentnosti ohledně toho, jak vaše údaje používáme, a to jasným a jednoduchým způsobem.
 • Vaše údaje použijeme pouze k účelu, pro který jsme je shromáždili a o kterém jsme vás předem informovali.
 • Respektujeme vaše práva a vždy se budeme snažit vyhovět vašim požadavkům, pokud to bude možné, v souladu s našimi právními a provozními povinnostmi.

Níže bychom vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje o vás můžeme shromažďovat nebo uchovávat, jak je můžeme používat, s kým je můžeme sdílet, jak je chráníme a jak můžete v souvislosti s nimi uplatnit svá práva.

Když nám sdělíte své osobní údaje nebo když o vás shromažďujeme osobní údaje, používáme je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů ("Zásady").

Přečtěte si prosím tyto informace pozorně. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit e-mailem na adrese. protecciondatos@grupovmv.com.

2.-KDO JSME? KDO JE NÁŠ ZÁSTUPCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

VMV Cosmetic Group je tvořena skupinou společností, včetně společnosti VMV GROUP DE SERVICIOS Y GESTION S.L., s daňovým identifikačním kódem B62938584 a sídlem v obci Llissá de Vall, 08185 Barcelona, Španělsko, na adrese P.I. Cantallops, Av. de Cantallops, s/n, která je odpovědnou společností pro účely předpisů o ochraně osobních údajů.

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů na adrese VMV Cosmetic Group cs:

Oscar Clavell

Plaza Víctor Martínez s/n

Llissá de Vall

08185 Barcelona

Španělsko

Kontaktní e-mail: protecciondatos@grupovmv.com

Budete mít možnost konzultovat všechny společnosti, které jsou součástí. VMV Cosmetic Group kliknutím na Zde.

3.-OSOBNÍ ÚDAJE

Rozumí se, že Osobní údaje jakékoliv informace, které vás mohou přímo (např. vaše jméno a/nebo příjmení) nebo nepřímo (např. vaše číslo občanského průkazu) identifikovat.. Osobní údaje zahrnují mimo jiné informace, jako jsou e-mailová adresa / adresa bydliště / mobilní telefon, uživatelská jména, profilové obrázky, osobní preference a nákupní zvyklosti, obsah vytvořený uživatelem a finanční informace a informace o sociální péči. Mohou také zahrnovat jedinečné číselné identifikátory, jako je IP adresa vašeho počítače nebo MAC adresa vašeho mobilního zařízení, a také určité informace získané prostřednictvím souborů cookie.

 • E-mailová adresa
 • Soukromé poštovní adresy
 • Mobilní telefon
 • Uživatelská jména a profilové obrázky
 • Osobní preference a nákupní zvyklosti
 • Obsah vytvářený uživateli
 • Finanční informace a informace o sociální pomoci
 • Může také obsahovat jedinečné číselné identifikátory, jako je IP adresa vašeho počítače nebo MAC adresa vašeho mobilního zařízení, a také určité informace získané prostřednictvím souborů cookie.

 

Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromažďované a používané VMV Cosmetic Group.

4.- SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Nezapomeňte, že než začnete používat některou z našich služeb nebo funkcí, měli byste si přečíst tyto zásady a také podmínky používání v konkrétní části dané služby a/nebo funkce. V této části se dozvíte, zda existují nějaké zvláštní podmínky pro její používání nebo zda je vyžadováno zvláštní zacházení s vašimi osobními údaji. Neposkytnutí určitých informací označených jako povinné může znamenat, že nebude možné spravovat vaši registraci jako uživatele nebo používat určité funkce či služby dostupné prostřednictvím Webů.

Nezapomeňte, že musíte vždy zajistit, aby poskytnuté osobní údaje byly pravdivé a přesné, a zavazujete se nás informovat o jejich změnách nebo úpravách.

Za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou webovým stránkám, správcům údajů nebo jakékoli třetí straně v důsledku uvedení chybných, nepřesných nebo neúplných údajů v registračních formulářích nesete odpovědnost vy.

4.1. Jaké údaje od vás shromažďujeme?

VMV Cosmetic Group věří, že vy, naši zákazníci, jste skutečným jádrem naší práce. Rádi vás poznáváme, učíme se od vás a vytváříme a dodáváme produkty, které si můžete užívat, takže s vámi neustále mluvíme a komunikujeme. Proto existuje mnoho různých způsobů, jak můžeme shromažďovat vaše údaje.

Vaše údaje tak můžeme shromažďovat nebo získávat prostřednictvím našich webových stránek, formulářů, aplikací, zařízení, produktů a/nebo stránek značky na sociálních sítích. V některých případech nám osobní údaje poskytujete přímo (např. když si vytváříte účet, když nás kontaktujete, když nakupujete na našich webových stránkách/aplikacích nebo v obchodech/kosmetickém salonu) a v jiných případech je shromažďujeme my (např. pomocí souborů cookie, abychom zjistili, jak s námi komunikujete). Vaše údaje někdy získáváme také od jiných třetích stran.

Abychom vám to usnadnili a zpřehlednili, přinášíme tabulku, ve které stručně, přehledně a srozumitelně zjistíte: 

1) K jakým účelům můžeme vaše osobní údaje používat? V tomto sloupci vysvětlujeme, co můžeme dělat s vašimi Osobními údaji a za jakým účelem je shromažďujeme.

2) Jaký je právní základ pro použití vašich osobních údajů? V tomto sloupci vysvětlujeme, proč můžeme vaše Osobní údaje používat.

3) Jaké osobní údaje o vás můžeme uchovávat? V tomto sloupci vysvětlujeme, jaké typy Osobních údajů o vás můžeme shromažďovat v závislosti na scénáři, ve kterém se nacházíme.

4) V jakém případě mohou být vaše osobní údaje shromažďovány? V tomto sloupci vysvětlujeme, při jaké činnosti nebo v jakém scénáři vaše Osobní údaje používáme nebo shromažďujeme.

5) Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům? V tomto sloupci vysvětlíme, které třetí strany mají přístup k osobním údajům.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů může být v závislosti na scénáři jejich shromažďování:

(i) K sestavování statistik, které nám pomohou lépe porozumět vašim potřebám a očekáváním, a tím zlepšit naše služby, webové stránky/aplikace/zařízení, produkty a značky.

(ii) umožnění provozu našich webových stránek/aplikací prostřednictvím technických a funkčních souborů cookie, které nám umožňují udržovat naše nástroje (webové stránky/aplikace/zařízení) v bezpečí a zajistit jejich správné fungování.

(iii) Profilování a statistiky pro personalizované zasílání obchodních sdělení.

(iv) abychom vám mohli poskytovat naše služby zákazníkům.

(v) Plnění smlouvy: provedení služeb, které od nás požadujete.

(vi) Dodržování právních povinností týkajících se zpracování vašich osobních údajů.

Při shromažďování vašich osobních údajů vždy označujeme hvězdičkami pole, která jsou povinná. Údaje, o které vás žádáme, jsou podle okolností nezbytné pro:

(i) plnění naší smlouvy s vámi (například doručení produktů, které jste si zakoupili na našich webových stránkách, na adresu, kterou jste nám uvedli);

(ii) Abychom vám mohli poskytnout službu, kterou jste si u nás vyžádali (například zasílání newsletteru);

(iii) splnění zákonných požadavků (např. vystavení faktury).

K jakým účelům můžeme vaše osobní údaje používat?

Jaký je účel zpracování?

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Jaké osobní údaje o vás můžeme uchovávat?

V jakých případech mohou být vaše osobní údaje shromažďovány?

Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

Zasílání obchodních a propagačních sdělení včetně:(i) Zasílání marketingových a komunikačních sdělení.(ii) Pozvánky na akce.(iii) Zasílání vzorků produktů.(iv) Propagace našich produktů.(v) Nabídka personalizovaných služeb na základě vašich kosmetických vlastností;

Váš souhlas

(i) Jméno a příjmení(ii) Pohlaví(iii) E-mailová adresa(iv) Poštovní adresa(v) Telefonní číslo(vi) Fotografie

(vii) Datum narození nebo věkové rozmezí

(viii) ID, uživatelské jméno a heslo

(ix) Osobní popis nebo preference

(x) Údaje o objednávce

(xi) Profil na sociálních sítích

(xii) Další informace, které s námi sdílíte, jako jsou fotografie nebo recenze, typ pleti nebo vlasů, otázky z našich profilů na sociálních sítích, webových stránek a/nebo aplikací, které jsou k dispozici na některých webových stránkách/aplikacích nebo při účasti v soutěži, hře nebo průzkumu).

(i) Vytvoření a správa účtu(ii) Formulář pro odběr novinek(iii) Registrace nebo přihlášení k odběru her, propagačních akcí, nabídek, průzkumů...(iv) Při vyžádání a/nebo objednání objednávky prostřednictvím některého z našich prodejních kanálů(v) Z kadeřnického salonu Hair Studio Center(vi) Z technického centra Arkhe Academy.

(vii) z kontaktního formuláře na webových stránkách nebo z komentářů zveřejněných na našich blozích a sociálních sítích.

(i) Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny společnostem, které jsou součástí Skupiny. VMV Cosmetic Group  které jsou jasně a jednoduše identifikovány v druhé části těchto zásad (Kdo jsme); a (ii) poskytovatelům služeb třetích stran, kteří nám pomáhají poskytovat IT služby, jako jsou poskytovatelé platforem, hostingové služby, údržba a podpora našich databází, jakož i našeho softwaru a aplikací, které mohou obsahovat údaje o vás.(iii) třetím stranám, které nám pomáhají poskytovat digitální služby a služby elektronického obchodování, jako je sociální naslouchání, vyhledávač obchodů, věrnostní programy, správa identit, hodnocení a recenze, CRM, webová analytika a vyhledávač.

 

Jaký je účel zpracování?

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Jaké osobní údaje o vás můžeme uchovávat?

V jakých případech mohou být vaše osobní údaje shromažďovány?

Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

(i) Správa vašich objednávek. (ii) Odesílání objednávek na vámi uvedenou adresu. (iii) Odpovídání na vaše dotazy a komunikace s vámi. (iv) Kontaktování vás s uvedením kroků, které je třeba provést pro dokončení objednávky, pokud byl nákupní košík uložen bez dokončení platebního procesu. (v) Informování vás o dostupnosti produktu. (vi) Zpracování a sledování vašich objednávek.

(vii) spravovat platby vašich objednávek.

(viii) Věrnostní programy pro VMV Cosmetic Group.

(ix) spravovat všechny incidenty související s nákupem.

(x) Změřte svou spokojenost s celým nákupním procesem.

(xi) spravovat vaši účast v soutěžích, hrách a průzkumech.

(xii) Zveřejněte svou kritiku a/nebo připomínky.

(xiii) Poskytnout vám požadovanou službu (například testování našich produktů).

(xiv) Ukažte si nejbližší obchod

Plnění smluvního vztahu: udržování, plnění, rozvoj, kontrola a realizace smluvního vztahu, který s vámi byl uzavřen.

(i) Jméno a příjmení(ii) Pohlaví(iii) E-mailová adresa(iv) Poštovní adresa(v) Telefonní číslo(vi) Fotografie

(vii) Datum narození nebo věkové rozmezí

(viii) ID, uživatelské jméno a heslo.

(ix) Osobní popis nebo preference

(x) Údaje o objednávce

(xi) Umístění/

Geolokace

(xii) Další informace, které s námi sdílíte, jako je typ pleti a/nebo vlasů atd.(xiii) Informace o transakcích, včetně zakoupených produktů.

(xiv) Historie vašich nákupů.

(xv) Informace požadované v platební bráně (číslo kreditní karty, informace o pay pal,...). Platební údaje neshromažďujeme my, ale poskytovatel platebních služeb.

(xvi) studijní historie, finanční údaje pro přiznání studijních stipendií.

(i) Vytvoření a správa účtu(ii) Formulář pro odběr novinek(iii) Registrace nebo přihlášení k odběru her, soutěží, propagačních akcí, nabídek, průzkumů...(iv) Při vyžádání a/nebo objednání objednávky/služby prostřednictvím některého z našich prodejních kanálů.

(v) Registrace na naše kurzy, konference, semináře, galavečery a další organizované akce.

(i) Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny společnostem, které jsou součástí Skupiny. VMV Cosmetic Group  které jsou jasně a jednoduše identifikovány v druhé části těchto zásad (Kdo jsme); a (ii) poskytovatelům služeb třetích stran, kteří nám pomáhají poskytovat IT služby, jako jsou poskytovatelé platforem, hostingové služby, údržba a podpora našich databází, jakož i našeho softwaru a aplikací, které mohou obsahovat údaje o vás.(iii) třetím stranám, které nám pomáhají poskytovat digitální služby a služby elektronického obchodování, jako je sociální naslouchání, vyhledávač obchodů, věrnostní programy, správa identit, hodnocení a recenze, CRM, webová analytika a vyhledávač.

 

Jaký je účel zpracování?

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Jaké osobní údaje o vás můžeme uchovávat?

V jakých případech mohou být vaše osobní údaje shromažďovány?

Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

(i) Ke zlepšení našich webových stránek/aplikací.(ii) K obohacení vašeho profilu, pokud provedete nákup pomocí informací o vašem účtu.(iii) K monitorování a zlepšování našich aplikací a zařízení.(iv) K analýze vašich wellness charakteristik a k doporučení vhodných produktů (včetně produktů na míru) a postupů.(v) Pro účely podávání zpráv a statistiky.

(vi) abychom věděli, jak uživatelé reagují na naše reklamní kampaně.

(vii) Zlepšení našich nabídek.

(viii) Zjistit, jak jste objevili naše webové stránky/aplikace.

abychom zajistili bezpečnost našich webových stránek/aplikací, abychom lépe porozuměli vašim potřebám a očekáváním, a tím zlepšili naše služby, produkty a značky. Také proto, abychom lépe porozuměli potřebám a očekáváním našich zákazníků, a tím zlepšili naše služby, produkty a značky.

(i) Jméno a příjmení(ii) Pohlaví(iii) E-mailová adresa a telefonní číslo(iv) Poštovní adresa(v) Telefonní číslo(vi) Fotografie

(vii) Datum narození nebo věkové rozmezí

(viii) ID, uživatelské jméno a heslo

(ix) Osobní popis nebo preference

(x) Údaje o objednávce

(xi) Poloha/geolokace

(xii) Osobní popis nebo jiné informace, které nám sdělíte, jako je typ pleti a/nebo vlasů atd.

(xiii) informace o transakcích, včetně zakoupených produktů.

(xiv) Historie vašich nákupů.

(i) Vytvoření a správa účtu(ii) Formulář pro odběr novinek(iii) Registrace nebo přihlášení k odběru her, soutěží, propagačních akcí, nabídek, průzkumů...(iv) Při vyžádání a/nebo objednání objednávky prostřednictvím některého z našich prodejních kanálů.

(i) Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny společnostem, které jsou součástí Skupiny. VMV Cosmetic Group  které jsou jasně a jednoduše identifikovány v druhé části těchto zásad (Kdo jsme); a (ii) poskytovatelům služeb třetích stran, kteří nám pomáhají poskytovat IT služby, jako jsou poskytovatelé platforem, hostingové služby, údržba a podpora našich databází, jakož i našeho softwaru a aplikací, které mohou obsahovat údaje o vás.(iii) třetím stranám, které nám pomáhají poskytovat digitální služby a služby elektronického obchodování, jako je sociální naslouchání, vyhledávač obchodů, věrnostní programy, správa identit, hodnocení a recenze, CRM, webová analytika a vyhledávač.

  

Jaký je účel zpracování?

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Jaké osobní údaje o vás můžeme uchovávat?

V jakých případech mohou být vaše osobní údaje shromažďovány?

Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

Udržování aktuálních seznamů pro potlačení, abyste se vyhnuli kontaktování, pokud o to požádáte.

GDPR nám umožňuje ponechat vaše údaje na seznamu pro potlačení, pokud jste nás požádali, abychom vám nezasílali další marketingová sdělení.

(i) Jméno a příjmení (ii) E-mailová adresa (iii) Profil na sociálních sítích (pokud používáte přihlašování na sociálních sítích nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte).

Odběr zpravodajů a obchodních sdělení.

(i) Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny společnostem, které jsou součástí Skupiny. VMV Cosmetic Group  které jsou jasně a jednoduše identifikovány v druhé části těchto zásad (Kdo jsme); a (ii) poskytovatelům služeb třetích stran, kteří nám pomáhají poskytovat IT služby, jako jsou poskytovatelé platforem, hostingové služby, údržba a podpora našich databází, jakož i našeho softwaru a aplikací, které mohou obsahovat údaje o vás.(iii) třetím stranám, které nám pomáhají poskytovat digitální služby a služby elektronického obchodování, jako je sociální naslouchání, vyhledávač obchodů, věrnostní programy, správa identit, hodnocení a recenze, CRM, webová analytika a vyhledávač.

 

Jaký je účel zpracování?

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Jaké osobní údaje o vás můžeme uchovávat?

V jakých případech mohou být vaše osobní údaje shromažďovány?

Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

 (i) Správné zobrazení obsahu. ii) Vytvoření a zapamatování vašeho přihlášení. iii) Přizpůsobení rozhraní, například jazyka. iv) Vylepšení našich webových stránek/aplikací. v) Zajištění bezpečnosti a zabezpečení webových stránek nebo aplikací.

(vi) Zabránit dvojímu uložení údajů návštěvníků.

(vii) Umožnit sdílení našeho obsahu na sociálních sítích (tlačítka pro sdílení pro zobrazení stránky). 

(viii) analyzovat vaše wellness charakteristiky a doporučit vhodné produkty (včetně produktů na míru) a postupy, které je třeba dodržovat.

 

Abychom vám mohli poskytovat webové stránky/aplikace, které fungují správně, bezpečně a neustále zlepšují vaše vnímání.

(i) Údaje související s používáním aplikací nebo webových stránek.(ii) Údaje související s webovou stránkou, ze které jste přišli.(iii) Registrační údaje.(iv) Stránky a videa, které jste navštívili.(v) Reklamy, na které jste klikli.(vi) Produkty, které jste vyhledávali.

(vii) Umístění

(viii) Doba trvání návštěvy

(ix) produkty, které jste si vybrali pro vytvoření košíku.

(x) IP adresa

(xi) Informace o prohlížeči

(xii) Informace o zařízení

(xiii) Jedinečný identifikátor každého návštěvníka.

(xiv) Pohlaví

(xv) Obecné zájmy.

(xvii) Počet relací na uživatele.

(xviii) Tok chování během prohlížení (např. které stránky jste navštívili během jedné relace).

Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií v rámci vašeho prohlížení webových stránek/aplikací společnosti VMV Cosmetic Group. Další informace o souborech cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

(i) Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny společnostem, které jsou součástí Skupiny. VMV Cosmetic Group které jsou jasně a jednoduše identifikovány v druhé části těchto zásad (Kdo jsme); a (ii) poskytovatelům služeb třetích stran, kteří nám pomáhají poskytovat IT služby, jako jsou poskytovatelé platforem, hostingové služby, údržba a podpora našich databází, jakož i našeho softwaru a aplikací, které mohou obsahovat údaje o vás.(iii) třetím stranám, které nám pomáhají poskytovat digitální služby a služby elektronického obchodování, jako je sociální naslouchání, vyhledávač obchodů, věrnostní programy, správa identit, hodnocení a recenze, CRM, webová analytika a vyhledávač.

 

Jaký je účel zpracování?

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Jaké osobní údaje o vás můžeme uchovávat?

V jakých případech mohou být vaše osobní údaje shromažďovány?

Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

 (i) zobrazovat vám online reklamy na produkty, které by vás mohly zajímat, na základě vašeho předchozího chování; - zobrazovat vám reklamy a obsah na platformách sociálních médií; - vytvářet a pamatovat si váš nákupní košík; - zasílat vám doporučení, marketing nebo obsah na základě vašeho profilu a zájmů;

Váš souhlas

(i) Údaje související s používáním aplikací nebo webových stránek.(ii) Údaje související s webovou stránkou, ze které jste přišli.(iii) Stránky a videa, které jste navštívili.(iv) Reklamy, na které jste klikli.(v) Produkty, které jste vyhledávali.(vi) Poloha.

(vii) Doba trvání návštěvy.

(viii) produkty, které jste si vybrali pro vytvoření košíku.

(ix) IP adresa

(x) Informace o prohlížeči.

(xi) Informace o zařízení.

(xii) Jedinečný identifikátor každého návštěvníka.

(xiii) Tok chování během prohlížení (např. které stránky jste navštívili během jedné relace).

(xiv) Pohlaví.

Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií v rámci vašeho prohlížení webových stránek/aplikací společnosti VMV Cosmetic Group. Další informace o souborech cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

(i) Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny společnostem, které jsou součástí Skupiny. VMV Cosmetic Group které jsou jasně a jednoduše identifikovány v druhé části těchto zásad (Kdo jsme); a (ii) poskytovatelům služeb třetích stran, kteří nám pomáhají poskytovat IT služby, jako jsou poskytovatelé platforem, hostingové služby, údržba a podpora našich databází, jakož i našeho softwaru a aplikací, které mohou obsahovat údaje o vás.(iii) třetím stranám, které nám pomáhají poskytovat digitální služby a služby elektronického obchodování, jako je sociální naslouchání, vyhledávač obchodů, věrnostní programy, správa identit, hodnocení a recenze, CRM, webová analytika a vyhledávač.

 

Jaký je účel zpracování?

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Jaké osobní údaje o vás můžeme uchovávat?

V jakých případech mohou být vaše osobní údaje shromažďovány?

Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

 (i) odpovídat na dotazy, které nám můžete položit prostřednictvím našich webových stránek/aplikací, sociálních médií, e-mailů a chatů. 

Reagovat na vaše požadavky a dotazy týkající se našich produktů a služeb.

(i) Jméno a příjmení.(ii) Telefonní číslo, poštovní adresa a e-mailová adresa.(iii) Další informace, které nám můžete sdělit v době vašeho dotazu.

Informace shromážděné, když nás kontaktujete s dotazy.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze a výhradně společnostem, které jsou součástí. VMV Cosmetic Group  které jsou jasně a jednoduše uvedeny v druhé části těchto zásad (Kdo jsme).

 

5.- PROFILOVÁNÍ

Při zasílání nebo zobrazování personalizovaných sdělení nebo obsahu můžeme používat určité techniky nazývané nebo popisované jako "profilování" (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která zahrnuje použití těchto údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů jednotlivce, zejména k analýze nebo předvídání aspektů osobních preferencí, zájmů, finanční situace, chování, polohy, důvěryhodnosti nebo pohybu jednotlivce). Pomocí této techniky můžeme centralizovat informace a analyzovat je za účelem vyhodnocení a předvídání vašich osobních preferencí a/nebo zájmů. Po provedení analýzy zasíláme nebo zobrazujeme sdělení a/nebo obsah přizpůsobený vašim zájmům/potřebám a/nebo vkusu.

Připomínáme, že proti zpracování svých osobních údajů na základě profilování můžete kdykoli vznést námitku. Viz část "Vaše práva a možnosti" níže.

6.- KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

(i) Vaše osobní údaje sdílíme mezi společnostmi, které jsou součástí skupiny. VMV Cosmetic Group 

Jak je uvedeno v tabulce výše ve sloupci "Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům", vaše údaje mohou být zpřístupněny/sdíleny s jakoukoli společností, která je součástí skupiny. VMV Cosmetic Group které jsou jasně a jednoduše identifikovány v druhé části těchto zásad a vždy mají povinnost uchovávat vaše údaje na seznamu pro případ, že nás požádáte, abychom nedostávali žádná další obchodní sdělení.

(ii) Vaše osobní údaje mohou zpracovávat také naši důvěryhodní poskytovatelé třetích stran. 

Uzavíráme smlouvy s důvěryhodnými třetími stranami, které naším jménem provádějí různé obchodní operace. Poskytujeme jim pouze nezbytné informace, které potřebují k provedení služby, a požadujeme, aby vaše osobní údaje nepoužívaly k žádným jiným účelům. Vezměte prosím na vědomí, že se vždy snažíme zajistit, aby všechny třetí strany, se kterými spolupracujeme, zachovávaly bezpečnost vašich osobních údajů, a to podpisem přísných smluv o ochraně osobních údajů.

Nezapomeňte se podívat na výše uvedenou tabulku, ve které jsme jednoduché a jasnéVe sloupci "Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům" můžete zjistit, které kategorie poskytovatelů služeb třetích stran vyžadují přístup k vašim osobním údajům.

Nezapomeňte, že si můžete být jisti, že nikdyVaše osobní údaje nebudeme v žádném případě nabízet ani prodávat třetím stranám.

7.- MEZINÁRODNÍ TRANSFERY

Zavazujeme se zajistit, aby vaše osobní údaje nikdy přenášeny nebo uchovávány na území mimo Evropský hospodářský prostor ("EHP").

Upozorňujeme však, že poskytovatelé služeb mimo EHP, jako je společnost Facebook, Inc. nebo Google, LLC, mohou mít přístup k vašim osobním údajům, pokud jste souhlasili s jejich sdílením. Na tyto poskytovatele služeb se vztahuje štít na ochranu soukromí, a proto jsou povinni chránit vaše osobní údaje v souladu s přesně definovanými bezpečnostními opatřeními a standardy ochrany EU. 

8.- JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou je potřebujeme, a za účelem, pro který jsme je shromáždili.abychom vyhověli vašim potřebám nebo splnili naše zákonné povinnosti.

Pro určení doby uchovávání vašich osobních údajů používáme následující kritéria:

 

Datový typ

Doba uchovávání vašich osobních údajů

Osobní údaje získané při nákupu našich produktů a služeb.

Po dobu trvání našeho smluvního vztahu.

Osobní údaje získané účastí v propagaci, soutěži nebo loterii.

Po dobu trvání propagační nabídky, soutěže a/nebo loterie.

Osobní údaje získané při kontaktu s námi v případě dotazu.

Tak dlouho, jak bude potřeba k vyřízení vašeho dotazu.

Osobní údaje získané při vytváření účtu.

Dokud se z odběru neodhlásíte a/nebo nepožádáte o jeho odstranění.

Osobní údaje získané na základě vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů.

Dokud se z odběru neodhlásíte a/nebo nepožádáte o jeho odstranění.

Soubory cookie, které jsou nainstalovány ve vašem počítači.

Tak dlouho, jak je to nutné k dosažení vašich cílů (např. během relace pro soubory cookie nákupního košíku nebo soubory cookie ID relace) a vždy maximálně po dobu 365 dní.

 

Bez ohledu na výše uvedené upozorňujeme, že některé osobní údaje můžeme uchovávat pro splnění našich zákonných nebo regulačních povinností, jakož i pro správu našich práv (např. pro vymáhání našich nároků u soudu) nebo pro statistické či historické účely.

9.- JSOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY BEZPEČNĚ?

Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje a přijmout veškerá přiměřená opatření, abychom tak učinili. Totéž smluvně vyžadujeme od důvěryhodných třetích stran, které zpracovávají vaše osobní údaje.

Vždy se snažíme vaše osobní údaje co nejlépe chránit a po obdržení vašich osobních údajů používáme přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom zabránili neoprávněnému přístupu. Vzhledem k tomu, že přenos informací přes internet není zcela bezpečný, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na naše stránky. Proto byste měli mít vždy na paměti, že jakýkoli přenos probíhá na vaše vlastní riziko.

 1. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN A PŘIHLÁŠENÍ NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Naše webové stránky a aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností. Pokud přejdete na odkaz na některou z těchto webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a jsou mimo naši kontrolu, za kterou nemůžeme nést odpovědnost. Před odesláním osobních údajů na tyto webové stránky byste se měli vždy seznámit s jejich zásadami.

Při některých příležitostech vám můžeme nabídnout možnost použít k registraci přihlašovací údaje ze sociálních sítí. Pokud tak učiníte, vezměte prosím na vědomí, že s námi sdílíte informace o svém profilu na sociální síti. Sdílené osobní údaje závisí na nastavení vaší platformy sociálních médií. Navštivte prosím příslušnou platformu sociálních médií a prostudujte si její zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jak jsou sdíleny a jak jsou používány.

 11.- SOCIÁLNÍ MÉDIA A OBSAH VYTVÁŘENÝ UŽIVATELI

 Některé naše webové stránky a aplikace umožňují uživatelům odesílat vlastní obsah. Nezapomeňte, že jakýkoli obsah odeslaný na některou z našich platforem sociálních médií může být zobrazen veřejnosti, proto byste měli být opatrní při poskytování některých osobních údajů (např. finančních informací nebo údajů o adrese).

Upozorňujeme, že tyto platformy jsou mimo naši kontrolu, a proto nemůžeme nést odpovědnost za nakládání s vašimi osobními údaji. Před sdílením osobních údajů si vždy nezapomeňte přečíst jejich zásady.

 

12.- VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI

 VMV Cosmetic Group zavedla přísné zásady ochrany soukromí a zacházení s vašimi osobními údaji. Pamatujte, že je velmi důležité, abyste měli své osobní údaje vždy pod kontrolou. Z tohoto důvodu bychom vám rádi připomněli vaše práva:

 (i) Právo na informace

 Máte právo získat jasné, transparentní, srozumitelné a snadno pochopitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje, a o vašich právech. Všechny tyto informace najdete v těchto zásadách. A nezapomeňte, že pokud máte jakékoli dotazy, můžete nás snadno kontaktovat zasláním e-mailu na adresu protecciondatos@grupovmv.com.

(ii) Právo na přístup

Máte právo na přístup ke všem osobním údajům, které o vás uchováváme. Upozorňujeme však, že zjevně neopodstatněným, nadměrným nebo opakovaným žádostem nemusí být vyhověno.

Chcete-li toto právo uplatnit, kontaktujte nás e-mailem na adrese. protecciondatos@grupovmv.com.

(iii) Právo na opravu

Máte právo na opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo již neplatné, nebo na jejich doplnění, pokud jsou neúplné.

Chcete-li toto právo uplatnit, stačí nás kontaktovat e-mailem na adresu. protecciondatos@grupovmv.com. Nezapomeňte uvést, kdo jste.

(iv) Právo na výmaz/právo být zapomenut  

Máte právo na vymazání nebo odstranění svých osobních údajů. Je však třeba poznamenat, že toto právo není absolutní, protože někdy může být z právních a/nebo legitimních důvodů nezbytné je uchovávat.

Chcete-li toto právo uplatnit, stačí nás kontaktovat e-mailem na adresu. protecciondatos@grupovmv.com.

(v) Právo vznést námitku proti přímému marketingu, včetně profilování.  

Z odběru našich marketingových sdělení a/nebo zasílání obchodních sdělení se můžete kdykoli odhlásit.

Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je kliknout na odkaz "Odhlásit odběr" v jakémkoli e-mailu nebo sdělení, které jsme vám zaslali. Toto právo můžete také uplatnit zasláním e-mailu na adresu protecciondatos@grupovmv.com.

(vi) právo kdykoli odvolat souhlas, pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

V jakých případech je zpracování založeno na vašem souhlasu, se dozvíte v tabulce v části "Jaké údaje od vás shromažďujeme" ve sloupci "Jaký je zákonný základ pro zpracování vašich osobních údajů".

Pokud si přejete svůj souhlas odvolat, můžete tak snadno učinit zasláním e-mailu na následující adresu. protecciondatos@grupovmv.com.

(vii) právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů.

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud je zpracování založeno na uspokojení oprávněných zájmů. Chcete-li zjistit, kde je zpracování založeno na oprávněných zájmech, stačí nahlédnout do tabulky v části "Jaké údaje od vás shromažďujeme" ve sloupci "Jaký je zákonný základ pro zpracování vašich osobních údajů?".

Pokud si přejete toto právo uplatnit, můžete tak snadno učinit zasláním e-mailu na následující adresu. protecciondatos@grupovmv.com.

(viii) Máte Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo kdykoli podat stížnost španělské agentuře pro ochranu údajů na postupy ochrany soukromí a osobních údajů společnosti VMV Cosmetic Group.

V případě jakýchkoli dotazů a/nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat. Můžete tak učinit zasláním e-mailu na následující adresu protecciondatos@grupovmv.com.

(ix) Právo na přenositelnost údajů    

Máte právo přesouvat, kopírovat nebo přenášet údaje z naší databáze do jiné databáze.

Toto právo můžete uplatnit pouze v případě údajů, které jste poskytli, pokud je zpracování založeno na plnění smlouvy nebo na vašem souhlasu a zpracování se provádí automatizovaně.

Informace o případech, kdy je zpracování založeno na smlouvě nebo souhlasu, naleznete v tabulce v části "Jaké údaje od vás shromažďujeme" ve sloupci "Jaký je zákonný základ pro zpracování vašich osobních údajů".

Nezapomeňte, že nám můžete poslat e-mail na následující adresu protecciondatos@grupovmv.com pokud máte nějaké dotazy.

(x) Právo na omezení zpracování

Máte právo kdykoli požádat o omezení zpracování svých údajů. Pokud toto právo uplatníte, bude zpracování vašich údajů podléhat omezení, takže je můžeme uchovávat, ale nesmíme je dále používat ani zpracovávat.

Toto právo lze uplatnit pouze za určitých okolností stanovených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů. Kdy:

 • Subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů po dobu, která správci umožňuje ověřit přesnost údajů.
 • Zpracování je nezákonné a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a namísto toho požaduje omezení jejich používání.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro účely podávání, výkonu nebo obhajoby nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, přičemž se ověřuje, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud si přejete toto právo uplatnit, můžete tak snadno učinit zasláním e-mailu na následující adresu. protecciondatos@grupovmv.com. 

(xi) Právo na deaktivaci souborů cookie    

Máte právo zakázat soubory cookie. Internetové prohlížeče jsou obvykle ve výchozím nastavení nastaveny tak, aby soubory cookie přijímaly, ale lze je snadno zakázat změnou nastavení prohlížeče.

Mnoho souborů cookie se používá ke zlepšení použitelnosti nebo funkčnosti webových stránek/aplikací, proto vám zakázání souborů cookie může zabránit v používání některých částí našich webových stránek/aplikací, jak je uvedeno v Zásadách používání souborů cookie.

Pokud si přejete omezit nebo zablokovat všechny soubory cookie nastavené na našich webových stránkách/aplikacích, můžete tak snadno učinit prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Pokud chcete zjistit, jak na to, přejděte na naše Zásady používání souborů cookie.

13.- KONTAKT

Nezapomeňte, že vám rádi pomůžeme. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně způsobu, jakým zpracováváme a používáme vaše osobní údaje, nebo chcete uplatnit některé z výše popsaných práv, můžete tak učinit způsobem, který je pro vás nejpohodlnější a nejjednodušší:

 • Zasláním e-mailu na následující adresu protecciondatos@grupovmv.com.
 • Nebo nám můžete napsat na adresu Plaza Víctor Martínez s/n, P.I. Cantallops, Lliçà de Vall (Barcelona - 08185).

14.- KANÁL STÍŽNOSTÍ VMV COSMETIC GROUP

Kanál pro oznamovatele je nezbytnou součástí systému dodržování předpisů skupiny VMV Cosmetic Group, neboť je jedním z procesů zavedených k zajištění účinného uplatňování předpisů a pokynů Kodexu chování.

Tento kanál je také prostředkem, který pomáhá zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a dalším třetím stranám anonymně a důvěrně nahlásit jakékoli porušení Kodexu chování a/nebo platných zákonů, kterého si všimli.

Oddělení pro dodržování předpisů se bude obdrženými stížnostmi zabývat pečlivě a neprodleně, bude podporovat jejich ověřování a prosazovat opatření k jejich řešení. Všechny informace budou analyzovány objektivně, nestranně a důvěrně.

Informace se poskytují výhradně těm oblastem, jejichž spolupráce je nezbytná pro ověřovací řízení, aby nedošlo k poškození výsledku vyšetřování nebo dobrého jména dotčených osob.

Osoby, které nahlásí skutečnosti nebo stopy do kanálu pro oznamovatele, nebudou vystaveny odvetným opatřením ani nebudou v důsledku takového oznámení vystaveny jiným nepříznivým důsledkům.

Kanál pro stížnosti je k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce na webových stránkách. https://vmvcosmeticgroup.com/denuncias/.

Stížnost můžete zaslat také e-mailem na následující e-mailovou adresu: canaldedenuncias@vmvcg.com.